Velkommen til FlexBase

FlexBase er en nasjonal virksomhet med hovedkontor på Brekstad, Ørland Kommune – Sør-Trøndelag. Vi tilbyr
utleie av prefabrikkerte modulbygg med stor fleksibilitet innenfor et bredt spekter av løsninger av høy kvalitet. Våre medarbeidere innehar god kompetanse via lang fartstid innenfor spesialtilpasning av midlertidige og permanente bygg. Vår fokus er høy bokvalitet med god gjennomføring som gir Stolthet.

Tlf: 9580 7600