FlexBase Ørland Lufthavn

Dette anlegget er leid ut til Ørland kommune. Anlegget brukes som et påbygg til lokal lufthavn (Ørland lufthavn). Lufthavnen ligger på vestsiden av Ørland flystasjon (Ørland kampflybase) og benytter samme rullebaner som flystasjonen. Lufthavna opereres for tiden sivilt av AirLeap og Ørland flyklubb samt sporadisk chartertrafikk.

Flyselskapet “AirLeap” har 2 daglige avganger til Oslo / Gardermoen herfra samt retur.
Basert på dette tilbudet ble det ytterligere behov for arealer.

Påbygget består av totalt 6 stk sammensatte moduler : 4 stk åpne moduler brukes til baggasje mottak og 2 stk åpne moduler blir brukt til kontorer.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.