FlexBase LO kontorbygg

LO_modul_sirkel

Dette anlegget er leid ut til Landsorganisasjonen i Norge (LO), avdeling Ørland. LOs tilstedeværelse er viktig for Norges største landbaserte investeringsprosjekt, utbyggingen av Ørland Hovedflyplass for nye F-35 kampfly.

Bygget består av 4 stk moduler som er sammensatt i henhold til TEK-10 krav. Kontoret består av møterom, WC, hybelkjøkken og 2 stk kontorplasser.