Skoler

Et av våre modulbygg

Skreddersydde og fleksible skoleløsninger tilpasset barn og voksne som gir trygghet, komfort og trivsel. Gjennom valg av materialer og utforming leverer vi løsninger tilpasset landskap og omgivelser. Vi dekker ulike kapasitetsbehov og utfører nødvendige tilpasninger for de ulike behov.

PROSJEKTERING
Gjennomføring av våre prosjekter er i tett dialog med kunden fra A til Å. Gjennom felles analyse og kartlegging av behov for å kunne gi en god kost/nytte effekt, samtidig som det ivaretar de formelle krav som til enhver tid foreligger. Bygningsmassen skal bidra til et godt og utviklende miljø som er tilpasset de ulike behov og alderstrinn. FlexBase legger vekt på omfattende felles dialog med kunden i planperioden for å lykkes i gjennomføringsfasen slik at det ferdigstilte anlegget er levert til riktig kvalitet og tid.

MILJØ OG SIKKERHET
Våre skoleløsninger er valgt utfra ønske om høy miljøfaktor. Riktige materialvalg gir høy brannsikkerhet og mulighet til å oppnå inntil 98% gjenvinningsgrad. Vi legger stor vekt på godt inneklima, teknisk godt arbeidsmiljø og praktiske løsninger som bidrar til god sikkerhet.

FLEKSIBILITET OG TILPASNING
Våre arkitekter og prosjektledere hjelper deg å finne de beste løsninger for Deres behov. Gjennom våre modulløsninger kan vi tilby tilnærmet ubegrenset fleksibilitet av bygg og innhold.

FlexBase skoleløsninger kan leies for lengre perioder.