Omsorgsboliger

Et av våre modulbygg

Velfungerende trivsel er vårt stikkord når vi tenker på sykehjem og omsorgsboliger. Det er viktig å ha fornuftige byggetekniske løsninger som ikke stjeler hele budsjettet, slik at man kan legge pengene i spesialtilpasninger som er skreddersydd til de aktuelle beboerne.

Ungdomsboliger har andre krav til innhold og utforming enn boliger for eldre. Boliger for vanskeligstilte krever kanskje fast tilknyttet personale? Bokollektiver for PU, senil demente eller andre aktuelle grupper kan nyte godt av kollektive løsninger med større og mer innholdsrike fellesarealer.

STORE KRAV TIL FUNKSJON OVER TID
Sykehjem og omsorgsboliger planlegges med tanke på langsiktig bruk og god fremkommelighet for dem som skal bo og jobbe der. Terskelfrie dører, bæring i tak for heisskinner, kontakter i sittehøyde, tilpasset kjøkken- og baderomsløsninger implementeres etter behov. Tekniske innretninger som alarm- og varslingsanlegg like så.

GODT SAMARBEID
Vi har lang erfaring fra å samarbeide med de ansvarlige i kommunen for å legge forholdene best mulig til rette for et vellykket resultat.

FORDELAKTIV ØKONOMI
Felles for sykehjem og omsorgsboliger er at et modulbygg kan være et godt alternativ både med hensyn til økonomi og med tanke på rask og effektiv byggetid. Vi tar ansvar for å holde oss innenfor de rammer som er satt, og gir vårt bidrag til å sikre at planene er i henhold til krav fra husbanken.