Barnehager

Et av våre modulbygg

Skreddersydde og fleksible barnehageløsninger tilpasset barn og voksne som gir trygghet, komfort og trivsel. Gjennom bevisste valg av materialer og utforming leverer vi løsninger tilpasset landskap og omgivelser. Vi dekker ulike kapasitetsbehov og utfører nødvendige tilpasninger der det er påkrevet.

PROSJEKTERING
Gjennomføring av våre prosjekter er i tett dialog med kunden fra A til Å. Gjennom felles analyse og kartlegging av behov ønsker vi å gi kunden en god kost/nytte effekt, samtidig som det ivaretar de formelle krav som til enhver tid foreligger. Vi kan også planlegge prosjektene for flere faser når det er ønskelig.

MILJØ OG SIKKERHET
Våre barnehageløsninger er valgt utfra ønske om høy miljøfaktor. Riktige materialvalg gir høy brannsikkerhet og mulighet til å oppnå inntil 98% gjenvinningsgrad. Vi legger stor vekt på godt inneklima, teknisk godt arbeidsmiljø og praktiske løsninger som bidrar til god sikkerhet.

FLEKSIBILITET OG TILPASNING
Våre arkitekter og prosjektledere hjelper deg å finne de beste løsninger for Deres behov. Gjennom våre modulløsninger kan vi tilby tilnærmet ubegrenset fleksibilitet av bygg og innhold.

FlexBase barnehagemoduler kan leies for lengre perioder.